Thử nghiệm nộp CV mới của TikTok đe doạ luôn cả nền tảng LinkedIn

Đến trước thời điểm này, có rất nhiều người đã đang xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên TikTok và tạo ra được nguồn thu nhập từ “giải trí” đến khổng lồ, nhưng có ai đã từng nghĩ đến việc làm và nộp CV xin việc bằng TikTok chưa?  TikTok là một nền … Đọc tiếp Thử nghiệm nộp CV mới của TikTok đe doạ luôn cả nền tảng LinkedIn