Vibe the social

Ngày xưa yêu xa phải gửi thư qua bưu điện, ngày nay yêu Vibe the Social có thể liên lạc qua rất nhiều nơi khác nhau! Dù là guest blogging, backlink hay là vấn đề gì khác, hãy liên hệ mình qua 3 cách dưới đây:

Cách 1: vì đã ở trang “Liên hệ” thì điền vào mẫu đơn liên hệ phía dưới

Cách 2: ở góc phải bên dưới màn hình có nút “Messenger” để gửi tin nhắn tới ngay Facebook của Vibe

Cách 3: dành cho ai thích nhắn tin vào vùng kín hãy nhắn tin cho mình qua Facebook, LinkedIn hoặc email: thanh.hohai@gmail.com nha!